Bendradarbiaujančios įstaigos

Pagėgių savivaldybės vaiko globos centras

Globos centras yra Pagėgių savivaldybės Vaiko globos centro struktūrinis padalinys, kuris įgyvendina vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, kad vaikas būtų gražintas į šeimą.

VšĮ Lektoriai

VšĮ „Lektoriai“ nuo 2015 metų veikianti įstaiga, besispecializuojanti moksliniuose tyrimuose, neformaliame ugdyme bei visuomenės sveikatos gerinime. Veiklos sritis apima švietimas, asmens sveikatos priežiūros praktinė ir mokslinė veikla.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešąja biblioteka

Pagėgių savivaldybės kultūros centras

Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugija

Vilkiškių sporto klubas "Jūra"

Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykla

VšĮ "Mokymų sinergija"

Skip to content