Pradedamas vykdyti pareiškėjo, partnerių ir bendradarbiaujančių įstaigų darbuotojų įtraukimo į modelį seminarų ciklas.


Dėl sklandaus modelio veikimo partnerių ir bendradarbiaujančių įstaigų darbuotojai turi būti tinkamai supažindinti su modelio veikimo principais, gebėti atpažinti situacijas ir problemas, kurioms spręsti galės būti pasitelkiami gerovės konsultantai. Darbuotojai, dalyvaujantys seminaruose, bus apmokomi skirtingų technikų, kaip, dirbant su žmonėmis, motyvuoti juos pasinaudoti gerovės konsultantų teikiamomis paslaugomis, taip pat gebės suteikti jiems reikiamą informaciją apie modelio funkcionavimą bei papildomas galimybes. Tai ypač svarbu siekiant pritraukti žmones iš skirtingų aplinkų bei kuo anksčiau atpažįstant kylančias problemas.

Projektas įgyvendinamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis

#PasitikėkPadėkSau

Skip to content