Kviečiame įsivertinti savo savigarbą.

Aukštos savigarbos žmogus pasitiki savimi, mano jog sugebės įveikti kliūtis, nesėkmes, nebijo siekti tikslo. Mažėjant savigarbai, atsiranda savęs nuvertinimas, žmogus bijo bandyti kažką naujo, nusivilia savimi esant menkiausiems nepasisekimams, ko pasekoje blogėja emocinė savijauta. Kartais atrodo kad viskas ko imames mums nesiseka – tačiau galbūt to priežastimi yra mūsų pačių mąstymo klaidos?

Įsivertinti savo savigarbą galite pasinaudodami ROSENBERG SAVIGARBOS SKALĖ

Lentelėje pateikiami teiginiai apie Jūsų požiūrį į save.

Jei visiškai sutinkate su teiginiu, rinkites VS

Jei sutinkate, rinkites S

Jei nesutinkate, rinkites N

Jei teiginys Jums visiškai netinka, rinkites VN

Rezultatų interpretacija: Suskaičiuokite gautą balų sumą (susumavę skaičius patekiamus lentelėje prie pasirinktų atsakymų). Kuo suma didesnė – tuo didesnis jūsų pasitikėjimas savimi ir jūsų savęs vertinimas. Ir atvirkščiai,kuo balas žemesnis – tuo prasčiau save vertinate.

Žemesnis nei 15 balų skaičius nurodo galimai per mažą savigarbą (pasitikėjimą savimi).15-25 balai nurodo vidutinę savigarbą (pasitikėjimą savimi).26-30 balų rodo stipriai išreikštą pasitikėjimą savimi

Skip to content