Seniūnijų darbuotojų ir bendruomenių atstovų įtraukimo į modelį seminarai

Balandžio 4 – Gegužės 17 dieną vyko „Seniūnijų darbuotojų ir bendruomenių atstovų įtraukimo į modelį seminarai“. Šie seminarai buvo organizuojami Vilkyškių, Lumpėnų, Pagėgių, Stoniškių, Natkiškių seniūnijose, kviečiami seniūnijos atstovai, bendruomenių atstovai bei kiti suinteresuoti asmenys. Seminarų metu dėmesys buvo skiriamas psichologinių sunkumų, problemų turinčių asmenų atpažinimui, kontakto palaikymui, motyvavimui ir paskatinimui kreiptis pagalbos.

Projektas įgyvendinamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis,

Kartu už žaliąją, konkurencingą ir įtraukią Europą

Skip to content