Tarpinstitucinio bendradarbiavimo projekte nauda.

Sėkmingos Gerovės konsultanto paslaugų sklaidos užtikrinimui pasitelkiami ir bendradarbiaujančių organizacijų pajėgumai (Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka, Pagėgių savivaldybės kultūros centras, Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugija, Vilkyškių sporto klubas „Jūra“, Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykla, VšĮ „Mokymų sinergija“).

Siekiant reikšmingo tarpinstitucinio bendradarbiavimo lemiančio gerus rezultatus ir projekto tikslo pasiekimą yra svarbu įtraukti šias įstaigas į Gerovės konsultantų modelį. Bendradarbiaujančių įstaigų darbuotojams suteikiamos žinios apie modelį (įtraukimo į modelį seminarų metu), jie apmokomi atpažinti asmenį kuriam reikalinga pagalba ir jam suteikti informaciją apie Gerovės konsultanto paslaugas, bei pristatyti projektą panaudojant sukurtą viešinimo turinį renginiuose ir veikloje savo bendruomenės nariams. Tokiu būdu ne tik skatinamas Gerovės konsultantų paslaugų žinomumo ir patrauklumo didinimas Pagėgių savivaldybėje, o taip pat palengvinamas Gerovės konsultantų paslaugų gavėjų įsitraukimas į šių užimtumą skatinančių įstaigų vykdomas veiklas.

Skip to content